Lovgrundlag

Når vi i Etnisk Konsulentteam skal vurdere en sag, må vi have et grundlag at forholde os til. Når vi for eksempel skal bedømme, om et barns livskvalitet er forringet i en grad, der kræver anbringelse, eller når vi bliver bedt om at tage stilling til, om det er okay at tjekke en ungs telefon for deres egen skyld, så må vi have et objektivt grundlag at svare på. Dette grundlag er loven. Der er visse love i Danmark, som vi er forpligtiget til at overholde. Nogle er vedtaget af folketinget, andre er resolutioner, vi som nation har forpligtiget os til at overholde. Det er på baggrund af disse, vi tager stilling til de sager, vi bliver bedt om hjælp til.

Vidste du at

  • Straffen for at tvinge nogen til at indgå ægteskab er fængsel i indtil 4 år (straffelovens § 260)
  • Personer, som henvender sig angående æresrelaterede konflikter, har ret til rådgivning (serviceloven for voksne om æresrelaterede konflikter)
""

FN's Børnekonvention

Børnekonventionens formål er at beskytte alle børn mod diskrimination, forsømmelse og misbrug.
""

Straffelovens § 260 om tvang

Ifølge dansk lovgivning er tvang strafbart.
""

Frafaldelse af opholdstilladelse ved udlandsrejser

Hvis man opgiver sin bopæl i Danmark, eller hvis man rejser ud af Danmark i en længere periode, kan ens opholdstilladelse bortfalde.
""

Serviceloven for voksne om æresrelaterede konflikter

Loven om social service indbefatter pr. 1/1 2014 paragraffer om voksne, der udsættes for æresrelaterede konflikter.
""

Vejledning til Serviceloven om særlig støtte til børn og unge i æresrelaterede konflikter

Vejledningen til Serviceloven om særlig støtte til børn og unge lægger særlig vægt på fagfolks forpligtigelser i æresrelaterede konflikter.