Vejledning til Serviceloven om særlig støtte til børn og unge i æresrelaterede konflikter

  • ""
Vejledningen til Serviceloven om særlig støtte til børn og unge lægger særlig vægt på fagfolks forpligtigelser i æresrelaterede konflikter.

Kort fortalt siger vejledningen at:

  • Kommunen har pligt til at tage den unge seriøst og reagere ved første henvendelse.
  • Kommunen bør overveje risikoen for at optrappe konflikten, hvis de informerer forældrene om en underretning.
  • Det er afgørende, at den unge mødes med respekt og forståelse, i samarbejdet med kommunen.
  • Der kan være behov for særlig støtte, psykologhjælp, rådgivning eller kontaktperson i det tilfælde, at en ung vender tilbage fra genopdragelsesrejse/ufrivilligt udlandsophold.
  • Kommunen skal være særlig opmærksom på søskendes situation, hvis der er kendskab til æresrelaterede problemer med den unge.
  • Kommunen skal være særlig opmærksom på at beskytte den unge imod repressalier fra familiens side.
  • Kommunen bør yde særlig støtte til unge, der er i risiko for at vende tilbage til familien pga. ensomhed og isolation.
  • Kommunen bør hjælpe så godt som muligt, selv om den unge vender frivilligt tilbage til familien. Det er ikke nødvendigvis et udtryk for utroværdighed hos den unge.

Vi anbefaler, at man læser hele vejledningen til serviceloven om særlig støtte til børn og unge.