Ufrivillige udlandsophold, herunder genopdragelsesrejser

  • Ufrivillige udlandsophold, herunder genopdragelsesrejser, rejser med henblik på tvangsægteskab og dumpning i udlandet
Ufrivillige udlandsophold kan have store konsekvenser for voksnes psykiske helbred og for børns trivsel, integration og forhold til forældre
Ufrivillige udlandsophold kan være motiverede af flere forskellige årsager, og ramme folk i alle aldre. Børn og unge kan blive sendt på genopdragelse i familiens oprindelsesland, og ægtefæller – ofte familiesammenførte – kan blive ”dumpet” i deres oprindelsesland efter et fejlslagent ægteskab. Vi har ligeledes set eksempler på hele familier, der er blevet holdt fast i udlandet af andre familiemedlemmer.
 
Derudover kan unge mænd og kvinder blive sendt til udlandet mod deres vilje for at blive forlovet eller tvangsgift. Du kan læse mere om tvangsægteskaber her.
 

Genopdragelsesrejser

Det er vigtigt at skelne mellem genopdragelsesrejser og almindelige, korterevarende ophold i forældrenes oprindelsesland. Langt de fleste rejser til udlandet er ferier og familiebesøg, som børn og unge glæder sig til, fordi de kommer tættere på deres familiemedlemmer og lærer forældrenes sprog (NIRAS Konsulenterne 2005 for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration).
 
Der er først tale om genopdragelsesrejser, når børn mod deres vilje bliver sendt til deres forældres oprindelsesland i en længere periode, fordi forældrene vil give børnene en ny eller anderledes opdragelse, end de har fået i Danmark.
 
Mennesker i alle aldre kan risikere at blive sendt på genopdragelse af familiemedlemmer. De fleste af de sager om genopdragelse, som Etnisk Konsulentteam bliver inddraget i, omhandler dog børn og unge. 
 
Der er forskellige grunde til, at forældre sender deres børn på genopdragelsesrejse. Nogle føler sig utrygge, fordi deres søn eller datter er begyndt at overtage mange "danske normer" og fjerner sig fra forældrenes måde at leve livet på. I andre tilfælde handler det om, at forældrene ikke mener, at børnene opfører sig, som de skal. Det kan fx være problemer med kriminalitet eller stofmisbrug hos den unge selv eller i vennekredsen. Fælles for de fleste forældre, der sender deres børn på genopdragelsesrejse er, at de føler, at de er ved at miste kontrollen over deres børn og ikke ser andre muligheder end at sende dem til oprindelseslandet, som for forældrene er trygt og velkendt.
 
Drenge bliver især sendt af sted pga. kriminalitet eller misbrug, mens piger bliver sendt af sted for at lære om kultur og religion i forældrenes hjemland. Nogle piger sendes af sted for at blive gift eller som forberedelse til et ægteskab, hvor de skal lære om kønsroller og familieliv (NIRAS konsulenterne 2005 for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration).
 

Konsekvenserne af genopdragelsesrejser

Genopdragelsesrejser har som regel alvorlige konsekvenser for børns trivsel, danskkundskaber, integration i Danmark og forhold til forældrene.
Der er lavet undersøgelser om genopdragelsesrejser, hvor man har interviewet børn, der har været sendt af sted (Rapport NIRAS konsulenter 2005 for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Transnasjonal Oppvekst: Institutt for samfunnsforskning, 2014). Her fortæller en del af børnene, at de oplevede det som et svigt eller decideret overgreb fra forældrene, at de blev sendt af sted uden selv at have indflydelse på det. Det har fået dem til at miste tilliden til og respekten for forældrene, og de har derfor ofte en dårligere kontakt til deres forældre efter udlandsopholdet. I de værste tilfælde ender de efterfølgende med anbringelse eller på krisecenter.
 

Hvad kan du gøre, hvis du møder en ung som

  • er usikker på, hvor langt opholdet vil blive, og hvilken karakter det vil have: Informer om, at det kan være svært for danske myndigheder at hjælpe ham eller hende tilbage til Danmark, og at det kan være en god ide at udfylde Socialministeriets udrejseblanket.
  • står for at skulle sendes til forældrenes hjemland mod den unges vilje: Husk din skærpede underretningspligt.
  • er bekymret for at blive taget ud af landet på et langvarigt ophold og er i fare for at miste sin opholdstilladelse: Det en god ide, at den unges sagsbehandler henvender sig til Udlændingeservice og fortæller om bekymringen. Din henvendelse kan få betydning for, om den unge evt. kan få sin opholdstilladelse igen.
  • er blevet sendt på genopdragelsesrejse: Kontakt da Udenrigsministeriets borgerservice/ globale vagtcenter på telefonnummer 33 92 11 12 (døgnåbent).
 
Myndighederne skal som udgangspunkt informere indehavere af forældremyndigheden om underretninger angående børn under 18 år. Dette gælder dog ikke i sager, hvor hensynet til barnet overstiger hensynet til forældremyndighedsindehaverens retsfølelse. 
 

Andre ufrivillige udlandsophold

Det sker af og til, at folk, der er kommet til Danmark via familiesammenføring ved ægteskab, bliver efterladt i udlandet efter et mislykket ægteskab. Det kan enten ske ved, at personen bliver taget med til udlandet mod sin vilje, eller ved at personen bliver efterladt i forbindelse med en ferie i udlandet. Dumping - og trusler herom - kan have store konsekvenser, både psykisk og fysisk. Har en kvinde for eksempel giftet sig mod sin families vilje, kan det være direkte livsfarligt for hende at blive efterladt tilbage i oprindelseslandet på grund af risiko for vold og æresdrab.
 
Personer, der frygter at blive dumpet i udlandet, kan søge hjælp via LOKK. Personer, der er blevet dumpet i udlandet, skal henvende sig til danske myndigheder, og bede om hjælp til at søge selvstændig opholdstilladelse.