Social kontrol

Det gode ungdomsliv - Københavns kommune

I det følgende kan du læse om hvad social kontrol er, og hvornår du bør handle på den sociale kontrol, du møder som fagperson.

Social kontrol finder sted i alle familier og i alle sociale sammenhænge.  Kontrollens funktion er at få gruppens medlemmer til at rette ind efter de givne spilleregler.

Vi har fokus på den sociale kontrol, som handler om familiens og netværkets adfærdsregulering af det enkelte familiemedlem for at beskytte familiens ære og traditioner, og som hindrer unge og voksne i at trives og udvikle sig til selvstændige individer.

Det kan både være piger og drenge, mænd og kvinder, som bliver udsat for social kontrol i en sådan grad, at de ikke har mulighed for at træffe afgørende og selvstændige beslutninger i forhold til valg af venner, ægtefælle, seksualitet, trosretning, uddannelse og arbejde.

Social kontrol er et familieanliggende med forventninger til hvert enkelt familiemedlem. Derfor spiller både forældre, søskende og andre familiemedlemmer ofte en rolle i udøvelsen af kontrollen. Da familiens ære også afhænger af dens status i det minoritetsetniske miljø i Danmark, og blandt familiemedlemmer i hjem- og udland, spreder kredsen af udøvere sig også til disse personer.

”Mandlige familiemedlemmer udsætter i højere grad de unge for trusler om vold og fysisk vold, mens kvindelige familiemedlemmer i højere grad er involveret i rygter, overvågning og kontrol af mobil, mail, computer og taske mv.” (Als Research: Ung i 2011)

Hvornår skal du reagere?

Ifølge forældreansvarslovens § 2 har forældre ret til at opdrage og træffe beslutninger om barnets personlige forhold. Så hvornår skal du reagere på social kontrol? Det skal du, når unge bliver udsat for kontrol og sanktioner i forsøget på at få dem til at opføre sig på en bestemt måde, som familien har udstukket, og dette overskrider dansk lovgivning og FNs børnekonvention.

Fagpersoner, som er i kontakt med børn under 18 år, har ifølge servicelovens § 153 og 154 underretningspligt, ikke alene til at handle på fysiske og seksuelle overgreb, men også når børn og unge i det hele taget har behov for hjælp og støtte. Det er vores erfaring, at omfattende social kontrol kan føre til manglende trivsel og udvikling hos børn og unge.

Hvad med voksne?

Det er vores erfaring og også påvist i undersøgelsen ”Ung 2011” (Als Research), at kontrollen ikke nødvendigvis stopper eller aftager, fordi man er fyldt 18 år. I nogle familier er kontrollen lige så omfattende, selvom de unge officielt er voksne. Du skal derfor være opmærksom på, at du kan møde voksne, der har lige så meget brug for hjælp. § 12a i Serviceloven trådte i kraft 1.1.2014 og giver også over 18-årige ret til en handleplan, hvis de er udsat for en æresrelateret konflikt. Det indebærer, at der skal udarbejdes en risikovurdering og udarbejdes en handleplan, som indeholder overvejelser i forhold til bolig, arbejde, uddannelse og støttemuligheder.