Serviceloven for voksne om æresrelaterede konflikter

  • ""
Loven om social service indbefatter pr. 1/1 2014 paragraffer om voksne, der udsættes for æresrelaterede konflikter.

Loven siger at:

  • Personer, der henvender sig omkring æresrelaterede konflikter har mulighed for rådgivning.
  • Hvis det bedømmes, at behovet er der, skal borgeren tilbydes en koordineret og helhedsorienteret handleplan. Handleplanen skal indeholde:
  • Risikovurdering for den pågældende
  • Borgeren aktuelle situation, herunder relevante forhold vedrørende arbejde, bopæl og uddannelse
  • Vurdering af, hvilken indsats der vil være mest hensigtsmæssig
  • Formålet med indsatsen og dennes varighed
  • Handleplanen skal udarbejdes i samarbejde med borgeren

Læs en uddybelse af det vedtagne lovforslag her. LINK VIRKER IKKE