Konsulentbistand

  • ""
Etnisk Konsulentteam tilbyder rådgivning, sparring, hjælp til udformning af trusselsvurderinger og mægling.

Hvad tilbyder vi?

Etnisk Konsulentteam tilbyder gratis konsulentbistand i form af sparring, rådgivning, risikovurdering, konfliktmægling og undervisning til ansatte i Københavns kommune i sager om æresrelaterede problemstillinger. Sikkerhedskonsulenten dækker hele region hovedstaden og tilbyder ligeledes sparring, rådgivning og risikovurdering. Ved æresrelaterede problemstillinger forstår vi problemstillinger, der relaterer sig til familiens forståelser af, hvad der påvirker slægtens og familiemedlemmernes ære. Du kan ringe til os om både børn, unge og voksne. De henvendelser, vi får, drejer sig ofte om:

  • Kontrol
  • Pres og begrænsninger
  • Dobbeltliv
  • Tvangsægteskaber
  • Ufrivillige udlandsophold
  • Mødomsmyter
  • Kvindelig kønslemlæstelse

Hvis du har brug for konsulentbistand, kan du ringe eller maile til Etnisk Konsulentteam. Vi bestræber os på at være til rådighed inden for 24 timer i hverdagene og går aktivt ind i både større og mindre problemstillinger. Det kan være, at du har brug for 10 minutters sparring over telefonen, eller at vi deltager i et samarbejdsmøde, et møde med borgeren eller noget helt tredje. Udgangspunktet er, at vi kan være med så længe det giver mening og er hjælpsomt for dig som medarbejder.

Metoderne vi bruger

Vores udgangspunkt når vi sparrer med dig som fagperson er, at vi skal klæde dig så godt på som muligt til at handle i sagen. For at kunne hjælpe med ideer til konkrete handlemuligheder og eventuelt vurdere risikoen for tvangsægteskab, genopdragelsesrejse eller lign, er det nødvendigt at få spurgt så nuanceret og konkret ind til den enkelte borgers familie- og livssituation for ikke at drage forhastede konklusioner på baggrund af fordomme og/eller stereotyper. Derfor vil vi stille dig en masse spørgsmål når du ringer til os ud fra vores erfaringer med æresrelaterede problemstillinger.

Afhængig af sagens karakter benytter vi os af følgende afdækningsmetoder – ofte i kombination:

Patriark

Signs of Safety

Kulturagram
 
Genogram 
 
Netværkskort