Frafaldelse af opholdstilladelse ved udlandsrejser

  • ""
Hvis man opgiver sin bopæl i Danmark, eller hvis man rejser ud af Danmark i en længere periode, kan ens opholdstilladelse bortfalde.

Disse regler gælder både for børn og voksne og gælder allerede ved ophold i udlandet på 3 måneder for børn, og 6 eller 12 måneder for voksne. 

Hvis ens opholdstilladelse bortfalder, betyder det, at man ikke længere har ret til at opholde sig i Danmark. Man kan altså risikere, at man ikke får lov til at vende tilbage til Danmark, efter at man har været ude af landet.

 Hvis ens opholdstilladelse bortfalder, skal man starte helt forfra med at ansøge om opholdstilladelse i Danmark. Den nye ansøgning vil blive behandlet efter de regler, der er gældende på ansøgningstidspunktet.

Hvordan kan en opholdstilladelse bortfalde? 

En opholdstilladelse bortfalder automatisk, hvis man opgiver sin bopæl i Danmark - for eksempel hvis man sælger eller opsiger sin bolig i Danmark og ikke længere er registreret på en dansk adresse i folkeregistret - og rejser ud af landet.

Hvis man har bopæl i Danmark, er der regler for, hvor længe man kan være ude af Danmark uden at miste sin opholdstilladelse:

  • Hvis man har boet lovligt i Danmark i under to år, kan man opholde sig uden for Danmark i op til 6 måneder i træk.
  • Hvis man har boet lovligt i Danmark i over to år og har en opholdstilladelse, som kan gøres permanent, kan man opholde sig uden for Danmark i op til 12 måneder i træk. 
  • Hvis man opholder sig uden for Danmark længere end de 6 eller 12 måneder, bortfalder ens opholdstilladelse automatisk.

En permanent (tidsubegrænset) opholdstilladelse bortfalder også, hvis man opgiver sin bopæl og udrejser, eller hvis man opholder sig uden for Danmark i mere end 12 måneder i træk. 

En opholdstilladelse til et barn under 18 år bortfalder dog allerede efter 3 måneder, hvis barnet har opholdt sig uden for landet i mere end 3 sammenhængende måneder på genopdragelsesrejse eller et andet udlandsophold af negativ betydning for skolegang og integration.

Ophold i udlandet på grund af værnepligt eller tjeneste, der træder i stedet for, regnes ikke med. 
Ophold på Grønland eller Færøerne regnes for ophold i udlandet.

Hvis man har asyl (opholdstilladelse som flygtning) i Danmark, kan ens opholdstilladelse dog kun bortfalde, hvis man har valgt at flytte tilbage til sit hjemland, eller hvis man har fået beskyttelse i et tredjeland.

Der gælder særlige regler for udlændinge, der er familiesammenført med en flygtning, når udlændingen sammen med flygtningen vender tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland for at tage varigt ophold dér.

Der kan søges dispensation for reglerne.

Bemærk: Hvis du vil vide mere om reglerne for opholdstilladelse skal du kontakte Udlændigeservice.

Læs om reglerne og dispensationsmulighederne her.