Etnisk Konsulentteam kan hjælpe med at vurdere risikoniveauet i æresrelaterede sager

Etnisk Konsulentteam kan hjælpe med at vurdere risikoniveauet i sager relateret til vores felt.
Vi bliver ofte ringet op af fagfolk, som er i kontakt med unge eller voksne, som frygter tvangsægteskab, genopdragelsesrejser, æresrelateret vold eller drab mv. Vi bliver fx spurgt om hvor sandsynligt vi tror det er, at Hassan bliver sendt af sted på genopdragelsesrejse, eller at Fatimas far gør alvor af truslerne om at slå hende ihjel, fordi hun har en kæreste. 
 
Nogle unge fortæller om helt andre problemer end dem, de reelt har. De siger fx at de tror, de skal tvangsgiftes, fordi de har hørt at så kommer de væk hjemmefra, selv om det i virkeligheden er helt andre ting, der bekymrer dem. Ofte kan det være udtryk for, at de har svært ved at sætte ord på de problemer, de har i familien. Vores udgangspunkt er, at de unges bekymringer skal tages alvorligt, selv om man finder ud af at de har ”smurt tykt på”. Det er et stort skridt for de unge vi møder at fortælle andre om problemer i familien, og en del af dem risikerer at blive udstødt af familien, fordi de har ”sladret”. 
 
Risikovurderinger udarbejdet af Etnisk Konsulentteam tager udgangspunkt i PATRIARK, som er et evidensbaseret risikovurderingssystem udarbejdet af forskerne til æresrelaterede sager (Bedömning av risk för hedersrelaterat våld (PATRIARK), P. Randall Kropp, Henrik Belfrage, Stephen D. Hart, 2013). 
 
Formålet med risikovurderingen er, at det bliver klarere for dig, hvad dine næste handlinger skal være. Ved risikovurdering vil vi både se på voldsudøveren, men også på sårbarhedsfaktorer og beskyttelsesfaktorer hos "offeret".