Ægteskab og skilsmisse

  • ægteskab, skilsmisse, tvangsægteskab, religiøst ægteskab
Her kan du læse mere om de æresrelaterede problemstillinger, der angår ægteskab og skilsmisse.

Tvangsægteskaber

”Tvinges nogen til at indgå ægteskab, kan straffen stige til fængsel indtil 4 år” - straffelovens § 260, stk. 2 om tvang.

Dette gælder ikke kun borgerlige vielser, men også religiøse vielser. Læs hele § 260, der omhandler tvang.

Blandt nogle etniske minoritetsborgere i Danmark fra ikke-vestlige lande, er der tradition for arrangerede ægteskaber. Ved et arrangeret ægteskab har familien indflydelse på, hvem den unge gifter sig med, og den unge er indforstået med dette. Nogle unge ønsker selv, at deres familie skal hjælpe dem med at vælge, bl.a. fordi familiens accept af ægtefællen er vigtig for den unge. Grænsen for, hvornår et ægteskab går fra at være arrangeret til tvangsbaseret, kan være hårfin.

Nogle af de forældre, vi møder, er ikke bevidste om det pres, de lægger på de unge. Forældrene oplever ikke nødvendigvis selv, at de tvinger den unge til noget, for ”hun/han har jo ikke sagt fra”. I de sager, vi bliver inddraget i, er tvangsægteskaber ofte en konsekvens af social kontrol. Det kan for nogle forældre virke som en løsning, når en ung er svær at ”styre”, at gifte den unge bort i håb om, at et ægteskab kan få ham eller hende til at falde til ro, og det nu er ægtefællen eller svigerfamilien, der skal styre den unge.

Hvis du møder en ung eller voksen

  • som er på vej ind i et arrangeret ægteskab: Spørg ind og hjælp den unge med at afklare, hvor gerne den unge vil det arrangerede ægteskab. Om den unge vil kunne trives i ægteskabet. Hvor godt den unge kender sin fremtidige ægtefælle, og om den unge allerede har betænkeligheder ved at indgå i ægteskabet.
  • som er bange for at blive tvangsgift: Oplys da, at tvangsægteskab er en strafbar handling, og at den unge eller voksne har ret til selv at vælge ægtefælle. 
  • som fortæller, at han/hun er i tvivl om, hvorvidt en ferie til hjemlandet kan indebære tvangsægteskab: Danske myndigheder vil ofte stå magtesløse, hvis den unge eller voksne bliver bortgiftet i hjemlandet. I nogle lande tilhører kvinder den mand, de er gift med, eller hans familie, og hvis de ikke kan bevise, at det er et tvangsægteskab, kan de tilmed miste deres opholdstilladelse i Danmark. Læs mere på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Husk at fortælle den unge eller voksne, at tvangsægteskaber er noget, man kan få hjælp til at undgå eller komme ud af. Brug os og husk din underretningspligt!

Religiøse vielser

Der kan være mange forskellige kulturelle, religiøse og sociale årsager til, at et par bliver religiøst viet. For nogle er det en tradition, som udelukkende har symbolsk betydning, mens religiøse vielser i andre miljøer tillægges langt større vægt end et gyldigt ægteskab efter dansk ret.

En vielse, som er indgået af en religiøs autoritet uden vielsesbemyndigelse, er ikke juridisk gyldig og har derfor ingen retsvirkning.

I Danmark er både borgerlige og religiøse vielser, som er indgået ved tvang, forbudt ved lov og kan give op til 4 års fængsel, jf. straffelovens § 260, stk. 2 om tvang.

Det er vores erfaring, at det i nogle religiøse miljøer kan være vanskeligt for kvinden at komme ud af forholdet, medmindre hun har grunde, som bliver vurderet som gyldige i religiøs forstand. Vi har været inde over flere sager, hvor kvinder er brudt ud af ægteskaber uden mandens tilladelse, og hvor de efterfølgende er blevet udsat for fysisk og psykisk vold eller økonomisk afpresning. I mange af de sager er kvinderne også blevet udsat for pres fra egen familie om at blive i forholdet.